МонголEnglish中文
ТӨЛБӨР Хийх Анхаарал

 

МАНАЙ ВИЗНИЙ хэлтэс НЬ 2012 оны 3 ДУГААР САРЫН 1-ЭЭС ЭХЛЭН ВИЗНИЙ ХУРААМЖИЙГ ГОЛОМТ БАНКААР АВАХ БОЛСОНЫГ ҮҮГЭЭР МЭДЭГДЬЕ. МӨНГӨ ТУШААХДАА ДАРААХ ЗҮЙЛИЙГ АНХААРНА УУ.

ҮҮНД:

1. өргөдөл өгсөний дараа, төлбөрийг ЗӨВхӨН ГОЛОМТ БАНКААР Бэлэн МӨНГӨөр ТУШААНА.

2. МӨНГӨ ТУШААХ БАРИМТЫГ БАНКНЫ АЖИЛТАНД ҮЗҮҮЛж МӨНГӨ ТУШААна. МӨНГӨ ТУШААСАН БАРИМТ БОЛОН МАНАЙ яамаас АВСАН БАРИМТУУДЫГ ҮНДЭСЛЭЖ авах хугацаАНД нь ВИЗ ОЛГОНо.《ХҮЛЭЭЖ АВАХ ХУУДАС》БОЛОН МӨНГӨ ТУШААСАН БАРИМТ НЬ ПАСПОРТ АВАХ ЦОРЫН ГАНЦ БАРИМТ ТУЛ САЙТАР ХАДГАЛНА УУ.

3. ТАНЫ ТУШААСАН МӨНГӨ БИД ИНТЕРНЕТЭЭР ТУЛГАН ҮЗЭЖ МАНАЙ ДАНСАНД ОРСОН ЭСЭХИЙГ ШАЛГАсНАар бичиг БАРИМТУУДыг танд ОЛГОНО. ТА ПАСПОРТ АВАХАД ВИЗ БОЛОН БУСАД МАТЕРИАЛЫГ САЙТАР ШАЛГАНА УУ, ХЭРЭВ ЯМАР НЭГЭН АСУУДАЛ БАЙВАЛ МАНАЙ АЖИЛТНААС ДАРУЙ АСУУЖ ЛАВЛАНА УУ.

Suggest To A Friend:   
Print