МонголEnglish中文
ВИЗИЙН ЭНГИЙН ХУРААМЖ

 

ВИЗИЙН ЭНГИЙН ХУРААМЖ

Төлбөрийг Голомт банкинд төлнө.

 (Зөвхөн ам.доллараар)

 ВИЗИЙН ТӨРӨЛ

ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛАЛ

МОНГОЛ

АМЕРИК

КАНАД

ОРОС

РУМЫН

ИЗРАИЛЬ

АРГЕНТИН

БРАЗИЛ

 

БУСАД ОРОН

1

 

Нэг удаа орох-гарах / транзит

$53

$140

$79

$50

$75

$27

$150

$140

$30

2

Хоёр удаа орох-гарах / транзит

$79

$140

$79

$100

$100

$27

$150

$140

$60

3

Хагас жилийн олон удаа орох-гарах

$106

$140

$79

$150

$150

$27

$150

$140

$90

4

Нэг жилийн олон удаа орох-гарах

$159

$140

$79

$150

$150

$27

$150

$140

$180

 

Яаралтай үйлчилгээний хураамж: $25

Шуурхай үйлчилгээний хураамж: $37

Suggest To A Friend:   
Print